УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

 

  1. ЖИВКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО – ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ССБ, ЮРИСТ
  2. МАРИНА МАРКОВА ПЕТКОВА – ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР В СПИСАНИЕ “ЗАРИ”
  3. ЕЛЕНА СОФРОНИЕВА АЛЕКСАНДРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЖЕНИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ КЪМ РСО-СОФИЯ
  4. НАДЕЖДА МАКСИМОВА ТОМБУШЕВА – ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЖЕНИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ КЪМ РСО-СОФИЯ
  5. ДИНКА СЛАВОВА ЖЕЛЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ – РСО – СТАРА ЗАГОРА

Коментарите са затворени.