УЧРЕДИТЕЛИ

1. ЖИВКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА – ГР. СОФИЯ

2. ДИНКА СЛАВОВА ЖЕЛЕВА – ГР. СТАРА ЗАГОРА

3. ПИРИНКА АЛЕКСАНДРОВА ГОРАНОВА – ГР.СОФИЯ

4. МАРИНА МАРКОВА ПЕТКОВА – ГР. СОФИЯ

5. МИЛКА КИРИЛОВА ИВАНОВА – ГР. СОФИЯ

6. ЛИЛЯНА НИКОЛОВА ЕЛИЦИНА – ГР. СОФИЯ

7. НАДЕЖДА МАКСИМОВА ТОМБУШЕВА – ГР. СОФИЯ

8. ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА – ГР. СОФИЯ

9. ЛЮБОМИРКА ЛАЗАРОВА МОМЧИЛОВА – ГР.ШУМЕН

10. ДОЧКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА – ГР. ШУМЕН

11. ЕЛЕНА СОФРОНИЕВА АЛЕКСАНДРОВА – ГР. СОФИЯ

12. МИЛКА БОНЕВА ПЕЕВА – ГР. СОФИЯ

13. МИРА СТЕФОВА ПОПОВА – ГР. СОФИЯ

14. КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ТОМОВА – ГР. СОФИЯ

15. РОЗА КОСТАДИНОВА ЯНЧЕВА – ГР. СОФИЯ

16. РОСИЦА МИХАЙЛОВА МАНОВА – ГР. СОФИЯ

Коментарите са затворени.