Международна конференция


     От 20 до 24 май 2013г., в хотел „Новотел” в гр. Пловдив, се проведе международна конференция на тема „Участие и интеграция в обществото. Ефективната комуникация, като начин за преодоляване на социалната изолация на сляпо – глухите”.

Конференцията се проведе в рамките на проект „АНАЛИЗ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ИНТЕРПРЕТАТОРИ-ПРИДРУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА СЪС СЛЯПО-ГЛУХИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”, защитен от Националната асоциация на сляпо-глухите в България, с председател Димитър Парапанов. Проектът е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” и се реализира в продължение на 14 месеца. Партньор по проекта е Унгарската асоциация на сляпо – глухите.

В конференцията взеха участие около 150 представители от целевата група по проекта, сляпо – глухи с техните интерпретатори – придружители от 12 държави от Европейския съюз: България, Словения, Унгария, Белгия, Финландия, Италия, Швеция, Испания, Великобритания, Гърция, Германия и Полша.

Международната конференция беше уважена и от участието на Президента на Европейския съюз на слепите – г-н Ангерман, Германия. Участие взеха гости  от Норвегия, Русия, Хърватия, Швейцария и Казахстан.

От българска страна участваха представители на различни организации и институции: от центровете за социална интеграция и рехабилитация на слепите, от двете училища за деца с нарушено зрение, дневни центрове и др.

Първият ден от конференцията беше посветен на проблемите на сляпо – глухата жена. Голям интерес предизвикаха докладите изнесени от : Анжела Пимпинела, (Италиански съюз на слепите), член на Комисията по сляпо-глухотата към Европейския съюз на слепите; Боряна Коскина, председател на ТО – Казанлък към НАСГБ; Санна Паасонен, член на УС на Финландската асоциация на сляпо-глухите и Саня Тарцай, вицепрезидент на Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ);

Оживени дискусии предизвикаха докладите на тема: „Сътрудничеството – наша първа цел като сляпо–глухи жени”; „Бъдещите перспективи на сляпо-глухите жени“; „Текущи предизвикателства при сътрудничеството: мрежа на жените и сътрудничество между жените в техните страни“; „Четирикратната дискриминация на сляпо-глухите жени“.

Голям интерес сред участниците предизвикаха споделените лични житейски предизвикателства, усилията за реализация и интегриране в обществото на Величка Драганова от България и Санна Паасонен от Финландия.

В края на първия работен ден участниците приеха Резолюция на Форума на жените със сляпо-глухота.

В дните на конференцията, Националната асоциация на сляпо – глухите в България беше домакин и проведе 3-то Общо събрание на Европейския съюз на сляпо-глухите. При избора на ново ръководство, Събранието избра за Президент – Саня Тарцай от Хърватия, с което се затвърждава ролята и значението на сляпо – глухата жена в общността. Големият и заслужен авторитет на Димитър Парапанов – Председател на НАСГБ беше признат и доказан с преизбирането му за одитор на Европейския съюз на сляпо – глухите.

През втория и третия работни дни на международната конференция беше споделен опит и се проведоха дискусии между представители на организации, работещи със сляпо – глухи от Европейския съюз.

Силно впечатление направи отличната организация, добрата подготовка и провеждане на международната конференция от екипа на НАСГБ. Огромната работа по това крупно мероприятие се извършваше от предимно млади, образовани, отговорни и организирани специалисти и доброволци, с много внимание и разбиране към всички участници.

Като представител на Сдружение „За жени с увредено зрение”, изнесените доклади, дискусиите и срещите с участници от България и чужбина, ми дадоха възможност да опозная по – отблизо проблемите, трудностите, предизвикателствата и начините за справяне с тях на хората с още по-голяма тежест в увреждането, като се има предвид сляпо – глухотата.

Нека пожелаем на ръководството и целия екип на Националната асоциация на сляпо – глухите в България бъдещи успехи в благородната им дейност и в работата им за подобряване трудното ежедневие на сляпо – глухите в страната.

 

Живка Павлова

 

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *